Mitra saltata Pease, 1865

Mitra saltata Pease, 1865

In sand, Atoll Takopoto, Tuamotu Archipelago (5.4 mm.) | Also see: Mitra saltata Pease, 1865

Image Courtesy of Simon Aiken.