Callistocypraea leucodon (Broderip, 1828)

White-toothed Cowrie

Callistocypraea leucodon (Broderip, 1828)

Philippines (73 mm.)