Vexillum emmanueli Buijse, Dekker, and Verbinnen, 2009

Vexillum emmanueli Buijse, Dekker and Verbinnen, 2009

Philippines (11 mm.). Digital image copyright 2017 by Simon Aiken.