Genus Dolomena Wenz, 1940

Dolomena columba (Lamarck, 1822) Dolomena dilatata (Swainson, 1821)
Dolomena columba (Lamarck, 1822) Dolomena dilatata (Swainson, 1821) (Australia)
Dolomena dilatata (Swainson, 1821) Dolomena hickeyi (Willan, 2000)
Dolomena dilatata (Swainson, 1821) (Philippines) Dolomena hickeyi (Willan, 2000)

Dolomena labiosa (Wood, 1828)

Dolomena minima (Linnaeus, 1771)

Dolomena labiosa (Wood, 1828)

Dolomena minima (Linnaeus, 1771)

Strombus plicatus plicatus (Roeding, 1798)

Strombus plicatus pulchellus Reeve, 1851

Dolomena plicata (Rding, 1798)

Dolomena pulchella (Reeve, 1851)

Dolomena sibbaldi (G. B. Sowerby II, 1842)

Dolomena variabilis (Swainson, 1820)

Dolomena sibbaldi (G. B. Sowerby II, 1842)

Dolomena variabilis (Swainson, 1820)

Back