Pleurobranchus areolatus Mørch, 1863

Pleurobranchus areolatus Mørch, 1863

Pleurobranchus areolatus Mørch, 1863

Pleurobranchus areolatus Mørch, 1863  Pleurobranchus areolatus Mørch, 1863 Egg Strand (probable)  Pleurobranchus areolatus Mørch, 1863

Pleurobranchus areolatus Mørch, 1863 Depositing Egg Strand

Pleurobranchus areolatus Mørch, 1863 Depositing Egg Strand (close up)